Grafhorst 2012, 1e wijziging Buitenwaarden 19

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991195
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991195-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 15-03-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 23-03-2016
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 617 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Tuin 355 57,52%
- Tuin (art. 3) 355 57,52%
Wonen 262 42,48%
- Wonen (art. 4) 262 42,48%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 617 100,00%
Waarde - Archeologie 1 (art. 5) 59 9,53%
Waarde - Archeologie 2 (art. 6) 558 90,47%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Grafhorst 2012, 1e wijziging Buitenwaarden 19 detail kaart
Grafhorst 2012, 1e wijziging Buitenwaarden 19 detail kaart
bestemmingsplan Grafhorst 2012 detail kaart
bestemmingsplan Grafhorst 2012 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Regeling nadeelcompensatie Overijssel 2019 (RNO 2019) detail
Wijziging subsidieplafond 2019 paragraaf 9.3 detail
Bekendmaking ontwerpwijziging-verordening nadeelcompensatie detail
Beleidsregel Natuur Overijssel 2017 detail
Terinzagelegging ontwerp Partiële herziening Omgevingsverordening voor vrijstelling vergunningplicht Wet natuurbescherming voor Natura 2000-herstelmaatregelen detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Buitenwaarden Grafhorst detail

Meer weten over adressen?