Geo- en vastgoeddata op locatie:

Grafhorst 2012, 1e wijziging Buitenwaarden 19

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991195
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991195-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 05-05-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 18-05-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 617 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Tuin 355 57,52%
- Tuin (art. 3) 355 57,52%
Wonen 262 42,48%
- Wonen (art. 4) 262 42,48%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 617 100,00%
Waarde - Archeologie 1 (art. 5) 59 9,53%
Waarde - Archeologie 2 (art. 6) 558 90,47%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
wijzigingsplan Grafhorst 2012, 1e wijziging Buitenwaarden 19 vastgesteld 05-05-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Grafhorst 2012, 1e wijziging Buitenwaarden 19 ontwerp 15-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Grafhorst 2012 vastgesteld 29-05-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Grafhorst 2012 ontwerp 21-09-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) 22-05-2019 22-07-2019 detail
overig Kennisgeving voornemen en participatie Dijkversterking Stenendijk Hasselt 22-05-2019 22-07-2019 detail
overig Voornemen uitschrijving basisregistratie personen (BRP) 22-05-2019 22-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel, Kennisgeving voornemen en participatie Dijkversterking Stenendijk Hasselt 21-05-2019 21-07-2019 detail
overig Waterschap Drents Overijsselse Delta: oplegging gedoogplicht 10-05-2019 10-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Buitenwaarden Grafhorst detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox