Zalk 2012, 1e wijziging Zalkerdijk 39

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991196
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991196-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 22-03-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 30-03-2016
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 238 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Wonen 238 100,00%
- Wonen (art. 3) 238 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 238 100,00%
Waarde - Archeologie 2 (art. 4) 238 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 238 100,00%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 5.1) 238 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Zalk 2012, 1e wijziging Zalkerdijk 39 detail kaart
Zalk 2012, 1e wijziging Zalkerdijk 39 detail kaart
bestemmingsplan Zalk 2012 detail kaart
bestemmingsplan Zalk 2012 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking Regeling selectie en benoeming waterschapsbestuursleden natuurterreinen detail
[Verleende omgevingsvergunning Van Dijksweg 2 in Zalk detail
Verleende omgevingsvergunning Brinkweg 10a in Zalk detail
Gemeente Kampen - - detail
Mandaatbesluit rechtspositie ambtenaren ten behoeve van Provinciale Staten detail

Vergunningen in de gaten houden?