Geo- en vastgoeddata op locatie:

Zalk 2012, 1e wijziging Zalkerdijk 39

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991196
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991196-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 17-05-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 18-05-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 238 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Wonen 238 100,00%
- Wonen (art. 3) 238 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 238 100,00%
Waarde - Archeologie 2 (art. 4) 238 100,00%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 238 100,00%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 5.1) 238 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
wijzigingsplan Zalk 2012, 1e wijziging Zalkerdijk 39 vastgesteld 17-05-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Zalk 2012, 1e wijziging Zalkerdijk 39 ontwerp 22-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Zalk 2012 vastgesteld 29-05-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Zalk 2012 ontwerp 15-01-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Wijziging subsidieplafonds 2019 voor de paragrafen 6.24 en 7.9. 18-02-2019 18-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 15-02-2019 15-04-2019 detail
overig Ontwerpbegroting Het Waterschapshuis 2020 15-02-2019 15-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Vaststellen subsidieplafonds 2019 voor de paragrafen 2.10, 2.11, 4.5, 6.7.2, 6.7.3, 3.11 en 6.29. 15-02-2019 15-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel, aanwijzing van de activiteiten van Stichting Natuur en Milieu Overijssel ten behoeve van programma ‘Groene Schoolpleinen’ als Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) 14-02-2019 14-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.