Geo- en vastgoeddata op locatie:

Het Meer 2012, 1e wijziging Philadelphia

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991197
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991197-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 13-09-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 12.556 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Gemengd 12.556 100,00%
- Gemengd (art. 3) 12.556 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
wijzigingsplan Het Meer 2012, 1e wijziging Philadelphia vastgesteld 13-09-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Het Meer 2012, 1e wijziging Philadelphia ontwerp 12-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Het Meer 2012 vastgesteld 13-12-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Het Meer 2012 ontwerp 09-07-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Regeling bedrijfshulpverlening provincie Overijssel 2019 21-06-2019 21-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Nota Reserves en voorzieningen en weerstandscapaciteit 2019 18-06-2019 18-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio IJsselland 18-06-2019 18-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Sociaal Statuut VRIJ 18-06-2019 18-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 17-06-2019 17-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Oosterlandenweg IJsselmuiden detail

Meer weten over adressen?