Buitengebied 2014, 2e herziening Oosterholtseweg 31-31A

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991198
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991198-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 03-05-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 16-05-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.881 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Tuin 1.021 35,44%
- Tuin (art. 3) 1.021 35,44%
Wonen 1.860 64,56%
- Wonen - 2 (art. 4) 1.860 64,56%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 5.762 200,00%
Waarde - Archeologie 2 (art. 5) 2.881 100,00%
Waarde - Landschap (art. 6) 2.881 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied 2014, 2e herziening Oosterholtseweg 31-31A detail kaart
Buitengebied 2014 detail kaart
Buitengebied 2014 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Beleidsregel Natuur Overijssel 2017 detail
Bekendmaking ontwerpwijziging-verordening nadeelcompensatie detail
Terinzagelegging ontwerp Partiële herziening Omgevingsverordening voor vrijstelling vergunningplicht Wet natuurbescherming voor Natura 2000-herstelmaatregelen detail
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen van een twee-onder-een-kapwoning Tuinstraat 7 en 7A IJsselmuiden detail
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen van een twee-onder-een-kapwoning Tuinstraat 7 en 7A IJsselmuiden detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Oosterholtseweg IJsselmuiden detail

Meer weten over adressen?