Geo- en vastgoeddata op locatie:

projectafwijkingsbesluit Grafhorsterweg 81A Grafhorst

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991199
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991199-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 13-07-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 27-07-2016
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.741 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
projectafwijkingsbesluit Grafhorsterweg 81A Grafhorst 1.741 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
besluitvlak 1.741 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning projectafwijkingsbesluit Grafhorsterweg 81A Grafhorst vastgesteld 13-07-2016 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak IJsselmuiden Dorpsrand vastgesteld 31-12-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan IJsselmuiden Dorpsrand vastgesteld 12-12-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan IJsselmuiden Dorpsrand ontwerp 18-06-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel, aanwijzing van de activiteiten van Stichting Natuur en Milieu Overijssel ten behoeve van programma ‘Groene Schoolpleinen’ als Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) 14-02-2019 14-04-2019 detail
bestemmingsplan Provincie Overijssel Terinzagelegging Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Natura 2000-gebied Boetelerveld 13-02-2019 13-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Bevoegdhedenbesluit gemeente Kampen 12-02-2019 12-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Subsidieplafond stimulering wonen in de binnenstad van Kampen 12-02-2019 12-04-2019 detail
overig Bekendmaking nummering kandidatenlijsten waterschapsverkiezingen Drents Overijsselse Delta 2019 12-02-2019 12-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Grafhorsterweg Grafhorst detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten