Geo- en vastgoeddata op locatie:

Groene Hart, 2e wijziging Nieuwe zwembad

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991200
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991200-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 05-07-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 13-07-2016
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 13.303 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 724 5,44%
- Groen - 1 (art. 3) 724 5,44%
Sport 12.060 90,66%
- Sport (art. 4) 12.060 90,66%
Verkeer 519 3,90%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 5) 519 3,90%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
wijzigingsplan Groene Hart 2013, 2e wijziging Nieuwe zwembad vastgesteld 30-08-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Groene Hart, 2e wijziging Nieuwe zwembad ontwerp 05-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Groene Hart 2013 vastgesteld 28-05-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Groene Hart 2013 ontwerp 06-12-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Kennisgeving voornemen en participatie Dijkversterking Stenendijk Hasselt 22-05-2019 22-07-2019 detail
overig Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) 22-05-2019 22-07-2019 detail
overig Voornemen uitschrijving basisregistratie personen (BRP) 22-05-2019 22-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel, Kennisgeving voornemen en participatie Dijkversterking Stenendijk Hasselt 21-05-2019 21-07-2019 detail
overig Besluit tijdelijk opheffen eenrichtingsverkeer Buiten Nieuwstraat in Kampen 14-05-2019 14-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Burgemeester Berghuisplein Kampen detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox