projectafwijkingsbesluit Koekoeksweg 0 IJsselmuiden

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991202
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991202-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 10-10-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 18-10-2017
Teksten vaststellingsbesluit   bijlage bij besluitdocument   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.490 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
projectafwijkingsbesluit Koekoeksweg 0 IJsselmuiden 1.490 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
besluitvlak 1.490 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
IJsselmuiden Dorpsrand detail kaart
IJsselmuiden Dorpsrand detail kaart
Bestemmingsplan IJsselmuiden Dorpsrand detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Watervergunning voor de locatie nabij de Woldweg in IJsselmuiden detail
Bekendmaking Regeling selectie en benoeming waterschapsbestuursleden natuurterreinen detail
Verleende omgevingsvergunning Koekoeksweg 15 in IJsselmuiden detail
Melding Wet milieubeheer Koekoeksweg 15 in IJsselmuiden detail
Vrachtwagenverbod Tuindersweg 16 en 24a in IJsselmuiden detail

Vergunningen in de gaten houden?