Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied 2014, 3e wijziging Wittensteinse Allee 4

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991203
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991203-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 23-05-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 31-05-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.260 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Tuin 1.368 41,97%
- Tuin (art. 3) 1.368 41,97%
Wonen 1.892 58,03%
- Wonen - 2 (art. 4) 1.892 58,03%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 9.781 300,00%
Waarde - Archeologie 1 (art. 5) 3.260 100,00%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 6) 3.260 100,00%
Waarde - Landschap (art. 7) 3.260 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied 2014 vastgesteld 06-03-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2014 ontwerp 24-09-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
watervergunning Watervergunning voor de locatie nabij noordelijke Reevediepdijk bij Kampen 15-04-2019 15-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Wijziging subsidieplafonds 2019 voor de regelingen 2.8, 2.10 en 3.6 15-04-2019 15-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening werkgeverscommissie griffier 11-04-2019 11-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel 2016 11-04-2019 11-06-2019 detail
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning Wittensteinse allee 1 A in Kamperveen 09-04-2019 09-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Wittensteinse allee Kamperveen detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox