Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied 2014, 3e wijziging Wittensteinse Allee 4

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991203
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991203-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 23-05-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 31-05-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.260 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Tuin 1.368 41,97%
- Tuin (art. 3) 1.368 41,97%
Wonen 1.892 58,03%
- Wonen - 2 (art. 4) 1.892 58,03%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 9.781 300,00%
Waarde - Archeologie 1 (art. 5) 3.260 100,00%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 6) 3.260 100,00%
Waarde - Landschap (art. 7) 3.260 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied 2014 vastgesteld 06-03-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2014 ontwerp 24-09-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Melding wet Milieubeheer Wittensteinse allee 1 -A in Kamperveen 25-06-2019 25-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel- Besluit GS tot benoeming bestuurlijk vertegenwoordiger Uitvoeringscommissie Staphorst 24-06-2019 24-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregel Plussenbeleid gemeente Oldebroek 21-06-2019 21-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling bedrijfshulpverlening provincie Overijssel 2019 21-06-2019 21-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio IJsselland 18-06-2019 18-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Wittensteinse allee Kamperveen detail

Meer weten over adressen?