Woonwijken Kampen, 1e herziening L. Huismanstraat

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991205
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991205-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 27-09-2016
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.278 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Verkeer 397 31,07%
- Verkeer - Garagebox (art. 3) 179 14,02%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 4) 218 17,05%
Wonen 881 68,93%
- Wonen (art. 5) 881 68,93%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 512 40,04%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 8.1) 512 40,04%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Woonwijken Kampen, 1e herziening L. Huismanstraat detail kaart
Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) detail kaart
Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) detail kaart
Woonwijken Kampen detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Wijziging subsidieplafonds 2019 voor de paragrafen 6.23.3, 3.5 en 4.9 detail
Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 detail
Wijziging gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus– Tricijn (GBLT) detail
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een omgevingsvergunning voor de locatie IJsseldijk 42 in Kampen detail
Reglement van orde van het college van Gedeputeerde Staten detail

Vergunningen in de gaten houden?