Woonwijken Kampen, 1e herziening L. Huismanstraat

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen Dossier NL.IMRO.0166.00991205 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0166.00991205-OW01 Planstatus ontwerp Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.278 100%

Enkelbestemming m2 %
- Verkeer - Garagebox (art. 3) 179 14,02%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 4) 218 17,05%

- Wonen (art. 5) 881 68,93%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 8.1) 512 40,04%