Geo- en vastgoeddata op locatie:

Woonwijken Kampen, 1e herziening L. Huismanstraat

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991205
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991205-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 26-01-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 15-02-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.278 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Verkeer 397 31,07%
- Verkeer - Garagebox (art. 3) 179 14,02%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 4) 218 17,05%
Wonen 881 68,93%
- Wonen (art. 5) 881 68,93%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 512 40,04%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 8.1) 512 40,04%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Woonwijken Kampen, 1e herziening L. Huismanstraat ontwerp 27-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) ontwerp 23-02-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Woonwijken Kampen vastgesteld 21-07-2011 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Belastingverordening Overijssel 22-02-2019 22-04-2019 detail
overig Ontwerpbesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta: oplegging gedoogplicht Nijeveen-Kolderveen 22-02-2019 22-04-2019 detail
evenementenvergunning Verleende evenementenvergunning Oudestraat in Kampen 19-02-2019 19-04-2019 detail
standplaatsvergunning Verleende standplaatsvergunning Oude Raadhuisplein of Oudestraat in Kampen 19-02-2019 19-04-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning Kwekerije 16 in Kampen 19-02-2019 19-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.