Geo- en vastgoeddata op locatie:

projectafwijkingsbesluit Parallelweg 26-28

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991210
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991210-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 21-02-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 01-03-2017
Teksten vaststellingsbesluit   bijlage bij besluitdocument   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 23.180 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
projectafwijkingsbesluit Parallelweg 26-28 23.180 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
besluitvlak 23.180 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
gerechtelijke uitspraak Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014 vastgesteld 04-11-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014 vastgesteld 30-04-2015 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014 vastgesteld 11-02-2015 detail naar de kaart
wijzigingsplan Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014, 1e wijziging vastgesteld 09-12-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014 vastgesteld 06-03-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning Schinkelpad in IJsselmuiden 19-02-2019 19-04-2019 detail
evenementenvergunning Verleende evenementenvergunning Koekoek in IJsselmuiden 19-02-2019 19-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Wijziging subsidieplafonds 2019 voor de paragrafen 6.24 en 7.9. 18-02-2019 18-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 15-02-2019 15-04-2019 detail
overig Ontwerpbegroting Het Waterschapshuis 2020 15-02-2019 15-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Parallelweg IJsselmuiden detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten