Geo- en vastgoeddata op locatie:

IJsseldelta-Zuid, 1e herziening Reevediep

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991211
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991211-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 07-02-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 12-04-2017
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 26.257 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Natuur 7.763 29,57%
- Natuur (art. 3) 7.763 29,57%
Water 18.493 70,43%
- Water (art. 4) 18.493 70,43%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 863 3,29%
Waarde - Archeologie 2 (art. 5) 863 3,29%
Waterstaat 26.257 100,00%
Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 6) 26.257 100,00%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 25.560 97,35%
overige zone - vegetatie1 (art. 6) 18.493 70,43%
overige zone - vegetatie4 (art. 6) 7.066 26,91%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
gerechtelijke uitspraak IJsseldelta-Zuid vastgesteld 25-11-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid onherroepelijk 25-11-2015 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak IJsseldelta-Zuid vastgesteld 13-05-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid onherroepelijk 11-02-2015 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak IJsseldelta-Zuid vastgesteld 11-02-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig MER beoordelingsbesluit herinrichting Jachthaven en Camping Roggebotsluis locatie Reeveweg 1 in Kampen 20-02-2019 20-04-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning Van Ossstraat in Kampen 19-02-2019 19-04-2019 detail
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning Sportpad in Kampen 19-02-2019 19-04-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning IJsseldijk 42 in Kampen 19-02-2019 19-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Wijziging subsidieplafonds 2019 voor de paragrafen 6.24 en 7.9. 18-02-2019 18-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.