Geo- en vastgoeddata op locatie:

Wilsum en Nieuwstad, 1e herziening Dorpsweg 76-82

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991212
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991212-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 26-09-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 06-09-2017
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 631 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Tuin 48 7,53%
- Tuin (art. 3) 48 7,53%
Wonen 583 92,47%
- Wonen (art. 4) 583 92,47%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 631 100,00%
Waarde - Archeologie 1 (art. 5) 631 100,00%
Waterstaat 456 72,34%
Waterstaat - Waterkering (art. 6) 456 72,34%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan bestemmingsplan Wilsum en Nieuwstad 2012 vastgesteld 13-09-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Wilsum en Nieuwstad 2012 ontwerp 25-04-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning Westenbergstraat 28 in Wilsum 14-05-2019 14-07-2019 detail
overig Waterschap Drents Overijsselse Delta: oplegging gedoogplicht 10-05-2019 10-07-2019 detail
overig Provincie Overijssel – Vrijstelling herziening peilbesluiten Waterschap Drents Overijsselse Delta 08-05-2019 08-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel - Vaststelling Natura 2000-beheerplan Springendal en Dal van de Mosbeek 08-05-2019 08-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel, Terinzagelegging aanpassing begrenzing boringsvrije zones Salland Diep en Engelse Werk Diep 07-05-2019 07-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Dorpsweg Wilsum detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox