Wilsum en Nieuwstad, 1e herziening Dorpsweg 76-78

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991212
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991212-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 25-01-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 01-11-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 631 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Tuin 48 7,53%
- Tuin (art. 3) 48 7,53%
Wonen 583 92,47%
- Wonen (art. 4) 583 92,47%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 631 100,00%
Waarde - Archeologie 1 (art. 5) 631 100,00%
Waterstaat 456 72,34%
Waterstaat - Waterkering (art. 6) 456 72,34%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
bestemmingsplan Wilsum en Nieuwstad 2012 detail kaart
bestemmingsplan Wilsum en Nieuwstad 2012 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking ontwerpwijziging-verordening nadeelcompensatie detail
Beleidsregel Natuur Overijssel 2017 detail
Terinzagelegging ontwerp Partiële herziening Omgevingsverordening voor vrijstelling vergunningplicht Wet natuurbescherming voor Natura 2000-herstelmaatregelen detail
Projectplan vervangen klepkeringen Kampen-Midden detail
Verordening Winkeltijden 2011 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Dorpsweg Wilsum detail

Meer weten over adressen?