projectafwijkingsbesluit Aansluiting huidige Slaper

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen Dossier NL.IMRO.0166.00991214 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0166.00991214-OW01 Planstatus ontwerp Teksten bijlage bij besluitdocument   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.469 100%

Besluitgebied naam m2 %
projectafwijkingsbesluit Aansluiting huidige Slaper 2.469 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%