projectafwijkingsbesluit Aansluiting huidige Slaper

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991214
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991214-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 17-02-2017
Teksten vaststellingsbesluit   bijlage bij besluitdocument   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.469 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
projectafwijkingsbesluit Aansluiting huidige Slaper 2.469 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
besluitvlak 2.469 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
projectafwijkingsbesluit Aansluiting huidige Slaper detail kaart
IJsseldelta-Zuid detail kaart
IJsseldelta-Zuid detail kaart
IJsseldelta-Zuid detail kaart
IJsseldelta-Zuid detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking ontwerpwijziging-verordening nadeelcompensatie detail
Terinzagelegging ontwerp Partiële herziening Omgevingsverordening voor vrijstelling vergunningplicht Wet natuurbescherming voor Natura 2000-herstelmaatregelen detail
Beleidsregel Natuur Overijssel 2017 detail
Verordening Winkeltijden 2011 detail
Projectplan vervangen klepkeringen Kampen-Midden detail

Vergunningen in de gaten houden?