Binnenstad, 1e wijziging Oudestraat 137A

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991215
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991215-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 01-05-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 03-05-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 11 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Verkeer 11 100,00%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 3) 11 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 22 200,00%
Waarde - Archeologie 3 (art. 4) 11 100,00%
Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 5) 11 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Binnenstad detail kaart
Binnenstad detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Verleende standplaatsvergunning Unieplein Vispoort in Kampen detail
Verleende omgevingsvergunning Oudestraat 175 in Kampen detail
Verleende standplaatsvergunning Oude Raadhuisplein in Kampen detail
Bekendmaking Regeling selectie en benoeming waterschapsbestuursleden natuurterreinen detail
Verleende omgevingsvergunning Oudestraat 175 in Kampen detail

Vergunningen in de gaten houden?