Reeve

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen Dossier NL.IMRO.0166.00991216 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0166.00991216-OW01 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.525.649 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 713.375 46,76%

- Natuur (art. 4) 8.990 0,59%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 5) 8.257 0,54%

- Verkeer (art. 6) 49.697 3,26%

- Water (art. 7) 43.625 2,86%

- Woongebied (art. 8) 701.704 45,99%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 9) 19.665 1,29%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 10) 68.558 4,49%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 11) 300.320 19,68%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 12) 100.777 6,61%
- Waarde - Landschap (art. 13) 178.134 11,68%

- Waterstaat - Waterkering (art. 14) 361.287 23,68%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 15) 49.425 3,24%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - vegetatie1 (art. 15.3) 36.222 2,37%
- overige zone - vegetatie2 (art. 15.3) 8.257 0,54%
- overige zone - vegetatie3 (art. 15.3) 8.966 0,59%

- vrijwaringszone - dijk (art. 17.1) 88.835 5,82%
- vrijwaringszone - waterstaatswerk (art. 17.2) 73.598 4,82%