Geo- en vastgoeddata op locatie:

Reeve

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991216
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991216-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 03-10-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 04-10-2017
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.525.649 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 713.375 46,76%
- Agrarisch (art. 3) 713.375 46,76%
Natuur 8.990 0,59%
- Natuur (art. 4) 8.990 0,59%
Recreatie 8.257 0,54%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 5) 8.257 0,54%
Verkeer 49.697 3,26%
- Verkeer (art. 6) 49.697 3,26%
Water 43.625 2,86%
- Water (art. 7) 43.625 2,86%
Woongebied 701.704 45,99%
- Woongebied (art. 8) 701.704 45,99%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 667.454 43,75%
Waarde - Archeologie 1 (art. 9) 19.665 1,29%
Waarde - Archeologie 2 (art. 10) 68.558 4,49%
Waarde - Archeologie 3 (art. 11) 300.320 19,68%
Waarde - Archeologie 4 (art. 12) 100.777 6,61%
Waarde - Landschap (art. 13) 178.134 11,68%
Waterstaat 410.712 26,92%
Waterstaat - Waterkering (art. 14) 361.287 23,68%
Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 15) 49.425 3,24%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 53.445 3,50%
overige zone - vegetatie1 (art. 15.3) 36.222 2,37%
overige zone - vegetatie2 (art. 15.3) 8.257 0,54%
overige zone - vegetatie3 (art. 15.3) 8.966 0,59%
Vrijwaringszone 162.433 10,65%
vrijwaringszone - dijk (art. 17.1) 88.835 5,82%
vrijwaringszone - waterstaatswerk (art. 17.2) 73.598 4,82%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
gerechtelijke uitspraak IJsseldelta-Zuid vastgesteld 25-11-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid onherroepelijk 25-11-2015 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak IJsseldelta-Zuid vastgesteld 13-05-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid onherroepelijk 11-02-2015 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak IJsseldelta-Zuid vastgesteld 11-02-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning Zuster Jozefinestraat 47 en 49 in Kampen 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel: Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging 12-06-2019 12-08-2019 detail
overig BEKENDMAKING ONTWERP-JAARSTUKKEN 2018 11-06-2019 11-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Algemene Plaatselijke Verordening Kampen 2001 (APV) 11-06-2019 11-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Wijziging Subsidieplafonds 2019 voor paragraaf 3.10 11-06-2019 11-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?