Geo- en vastgoeddata op locatie:

Het Meer 2012, 2e wijziging fase 3

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991218
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991218-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 30-05-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 07-06-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 290 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Verkeer 290 100,00%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 3) 290 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan bestemmingsplan Het Meer 2012 vastgesteld 13-12-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Het Meer 2012 ontwerp 09-07-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning Oosterlandenweg in IJsselmuiden 19-02-2019 19-04-2019 detail
evenementenvergunning Verleende evenementenvergunning Koekoek in IJsselmuiden 19-02-2019 19-04-2019 detail
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning Schinkelpad in IJsselmuiden 19-02-2019 19-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Wijziging subsidieplafonds 2019 voor de paragrafen 6.24 en 7.9. 18-02-2019 18-04-2019 detail
overig Ontwerpbegroting Het Waterschapshuis 2020 15-02-2019 15-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.