Buitengebied 2014, 5e herziening

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991219
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991219-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 14-09-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 11-10-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 130.466.958 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Uitbreiding Bedrijventerrein Spoorlanden detail kaart
Koggewerf - Buitenhaven detail kaart
Buitengebied 2014, 3e herziening Buitendijksweg 6 detail kaart
Buitengebied 2014, 2e herziening Oosterholtseweg 31-31A detail kaart
Uitbreiding Bedrijventerrein Spoorlanden detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Watervergunning voor de locatie nabij de Woldweg in IJsselmuiden detail
Bekendmaking Regeling selectie en benoeming waterschapsbestuursleden natuurterreinen detail
Besluit verlengen beslistermijn Lijnbaanstraat 11a in IJsselmuiden detail
Vrachtwagenverbod Tuindersweg 16 en 24a in IJsselmuiden detail
Aanvraag omgevingsvergunning Paalkamp in IJsselmuiden detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Akkerweg Zalk detail
Balgweg Kampen detail
Baron Bentinckweg Zalk detail
Bisschopswetering Mastenbroek detail
Bisschopswetering 's-Heerenbroek detail
Bosjessteeg IJsselmuiden detail
Brinkweg Kampen detail
Brinkweg Zalk detail
Broekgeuterweg Kampen detail
Broeksteeg Zalk detail

Meer weten over adressen?