Zuiderzeehaven 2010, 1e wijziging windturbine Genuakade

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991220
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991220-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 20-02-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 06-03-2018
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 6.643 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijventerrein 4.239 63,81%
- Bedrijventerrein - 2 (art. 2) 4.239 63,81%
Groen 1.620 24,39%
- Groen (art. 2) 1.620 24,39%
Verkeer 784 11,79%
- Verkeer (art. 2) 784 11,79%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 538 8,10%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 2) 538 8,10%
Waterstaat 2.947 44,37%
Waterstaat - Waterkering (art. 2) 2.947 44,37%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Veiligheidszone 6.643 100,00%
veiligheidszone - windturbine 1 (art. 2) 4.070 61,26%
veiligheidszone - windturbine 2 (art. 2) 2.573 38,74%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
bestemmingsplan Zuiderzeehaven 2010 detail kaart
bestemmingsplan Zuiderzeehaven 2010 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking Regeling selectie en benoeming waterschapsbestuursleden natuurterreinen detail
Gemeente Kampen - - detail
Verordening tot wijziging van de Algemene Subsidieverordening gemeente Twenterand 2017 detail
Mandaatbesluit rechtspositie ambtenaren ten behoeve van Provinciale Staten detail
Provincie Overijssel terinzagelegging gewijzigd vastgesteld PIP Natura 2000 Landgoederen Oldenzaal detail

Vergunningen in de gaten houden?