Buitengebied 2014, 4e herziening Flevoweg 72

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991223
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991223-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 14-03-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 14-09-2017
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.001 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Tuin 710 35,45%
- Tuin (art. 3) 710 35,45%
Water 70 3,51%
- Water (art. 4) 70 3,51%
Wonen 1.222 61,03%
- Wonen - 2 (art. 5) 1.222 61,03%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 3.983 199,01%
Waarde - Archeologie 1 (art. 6) 107 5,36%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 7) 1.874 93,65%
Waarde - Landschap (art. 8) 2.001 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied 2014 detail kaart
Buitengebied 2014 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking Regeling selectie en benoeming waterschapsbestuursleden natuurterreinen detail
Verleende omgevingsvergunning Blauwe Engel 3 in Kampen detail
Melding Wet milieubeheer Blauwe Engel 5 in Kampen detail
Melding Wet milieubeheer Blauwe Engel 3 in Kampen detail
Gemeente Kampen - - detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Flevoweg Kampen detail

Meer weten over adressen?