Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied 2014, 4e herziening Flevoweg 72

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991223
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991223-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 14-03-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 14-09-2017
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.001 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Tuin 710 35,45%
- Tuin (art. 3) 710 35,45%
Water 70 3,51%
- Water (art. 4) 70 3,51%
Wonen 1.222 61,03%
- Wonen - 2 (art. 5) 1.222 61,03%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 3.983 199,01%
Waarde - Archeologie 1 (art. 6) 107 5,36%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 7) 1.874 93,65%
Waarde - Landschap (art. 8) 2.001 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied 2014 vastgesteld 06-03-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2014 ontwerp 24-09-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel, aanwijzing van de activiteiten van Stichting Natuur en Milieu Overijssel ten behoeve van programma ‘Groene Schoolpleinen’ als Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) 14-02-2019 14-04-2019 detail
bestemmingsplan Provincie Overijssel Terinzagelegging Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Natura 2000-gebied Boetelerveld 13-02-2019 13-04-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning Beltweg 27 in Kampen 12-02-2019 12-04-2019 detail
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning Railhopper 31 t/m 37 en Bizon 2 t/m 22 in Kampen (rectificatie) 12-02-2019 12-04-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning Blauwe Engel in Kampen 12-02-2019 12-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Flevoweg Kampen detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten