Geo- en vastgoeddata op locatie:

Deprogrammeren Woningbouw, fase 2 (parapluplan)

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991224
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991224-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 19-12-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 27-12-2017
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 43.351 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Gemengd 3.930 9,07%
- Gemengd - 3 (art. 3) 3.930 9,07%
Tuin 718 1,66%
- Tuin (art. 4) 718 1,66%
Verkeer 718 1,66%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 5) 718 1,66%
Wonen 3.204 7,39%
- Wonen (art. 6) 3.204 7,39%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 13.035 30,07%
Waarde - Archeologie 1 (art. 7) 3.166 7,30%
Waarde - Archeologie 2 (art. 8) 927 2,14%
Waarde - Archeologie 3 (art. 9) 4.471 10,31%
Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 10) 4.471 10,31%
Waterstaat 1.654 3,82%
Waterstaat - Waterkering (art. 11) 1.654 3,82%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) ontwerp 23-02-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid onherroepelijk 25-11-2015 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak IJsseldelta-Zuid vastgesteld 25-11-2015 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak IJsseldelta-Zuid vastgesteld 13-05-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Wijziging subsidieplafonds 2019 voor de paragrafen 6.1, 6.2 en 6.19 23-04-2019 23-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling stimuleren langer doorwerken gemeente Kampen 23-04-2019 23-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Vaststelling en wijziging subsidieplafonds 2019 voor regelingen 3.13, 4.9 en 8.4 en 4.3. 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Overijssel 17-04-2019 17-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Buitendijksweg Kampen detail
Hogeweg Kamperveen detail
Kamperstraatweg Kamperveen detail
Naaldeweg Kamperveen detail
Noordwendigedijk Kamperveen detail
Vloeddijk Kampen detail
Zwartendijk Kampen detail
Tuinderij IJsselmuiden detail
Gelderse Sluis Kamperveen detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox