Geo- en vastgoeddata op locatie:

Deprogrammeren Woningbouw, fase 2 (parapluplan)

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991224
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991224-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 19-12-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 27-12-2017
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 43.351 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Gemengd 3.930 9,07%
- Gemengd - 3 (art. 3) 3.930 9,07%
Tuin 718 1,66%
- Tuin (art. 4) 718 1,66%
Verkeer 718 1,66%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 5) 718 1,66%
Wonen 3.204 7,39%
- Wonen (art. 6) 3.204 7,39%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 13.035 30,07%
Waarde - Archeologie 1 (art. 7) 3.166 7,30%
Waarde - Archeologie 2 (art. 8) 927 2,14%
Waarde - Archeologie 3 (art. 9) 4.471 10,31%
Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 10) 4.471 10,31%
Waterstaat 1.654 3,82%
Waterstaat - Waterkering (art. 11) 1.654 3,82%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) ontwerp 23-02-2016 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak IJsseldelta-Zuid vastgesteld 25-11-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid onherroepelijk 25-11-2015 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak IJsseldelta-Zuid vastgesteld 13-05-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel- Besluit GS tot benoeming bestuurlijk vertegenwoordiger Uitvoeringscommissie Staphorst 24-06-2019 24-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling bedrijfshulpverlening provincie Overijssel 2019 21-06-2019 21-08-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning Blauwe Engel in Kampen 18-06-2019 18-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Nota Reserves en voorzieningen en weerstandscapaciteit 2019 18-06-2019 18-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio IJsselland 18-06-2019 18-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Buitendijksweg Kampen detail
Hogeweg Kamperveen detail
Kamperstraatweg Kamperveen detail
Naaldeweg Kamperveen detail
Noordwendigedijk Kamperveen detail
Vloeddijk Kampen detail
Zwartendijk Kampen detail
Tuinderij IJsselmuiden detail
Gelderse Sluis Kamperveen detail

Meer weten over adressen?