Deprogrammeren Woningbouw, fase 2 (parapluplan)

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991224
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991224-VB02
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 06-06-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 19-06-2018
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 40.795 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Gemengd 3.930 9,63%
- Gemengd - 3 (art. 3) 3.930 9,63%
Tuin 78 0,19%
- Tuin (art. 4) 78 0,19%
Verkeer 718 1,76%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 5) 718 1,76%
Wonen 1.288 3,16%
- Wonen (art. 6) 1.288 3,16%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 10.479 25,69%
Waarde - Archeologie 1 (art. 7) 610 1,50%
Waarde - Archeologie 2 (art. 8) 927 2,27%
Waarde - Archeologie 3 (art. 9) 4.471 10,96%
Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 10) 4.471 10,96%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) detail kaart
Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) detail kaart
IJsseldelta-Zuid detail kaart
IJsseldelta-Zuid detail kaart
IJsseldelta-Zuid detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking Regeling selectie en benoeming waterschapsbestuursleden natuurterreinen detail
Verleende omgevingsvergunning Blauwe Engel 3 in Kampen detail
Melding Wet milieubeheer Blauwe Engel 5 in Kampen detail
Melding Wet milieubeheer Blauwe Engel 3 in Kampen detail
Gemeente Kampen - - detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Buitendijksweg Kampen detail
Hogeweg Kamperveen detail
Kamperstraatweg Kamperveen detail
Naaldeweg Kamperveen detail
Noordwendigedijk Kamperveen detail
Vloeddijk Kampen detail
Zwartendijk Kampen detail
Tuinderij IJsselmuiden detail
Gelderse Sluis Kamperveen detail

Meer weten over adressen?