projectafwijkingsbesluit Kamperstraatweg 23B Kamperveen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991226
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991226-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 04-05-2017
Teksten vaststellingsbesluit   bijlage bij besluitdocument   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 17.141 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
projectafwijkingsbesluit Kamperstraatweg 23B Kamperveen 17.141 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
besluitvlak 17.141 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied 2014 detail kaart
Buitengebied 2014 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking Regeling selectie en benoeming waterschapsbestuursleden natuurterreinen detail
Gemeente Kampen - - detail
Verordening tot wijziging van de Algemene Subsidieverordening gemeente Twenterand 2017 detail
Mandaatbesluit rechtspositie ambtenaren ten behoeve van Provinciale Staten detail
Provincie Overijssel terinzagelegging gewijzigd vastgesteld PIP Natura 2000 Punthuizen Stroothuizen detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Kamperstraatweg Kamperveen detail

Meer weten over adressen?