Buitengebied 2014, 6e herziening Wittensteinse allee 6

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991231
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991231-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 12-07-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 24-07-2018
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 4.060 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 917 22,57%
- Agrarisch (art. 3) 917 22,57%
Tuin 1.859 45,79%
- Tuin (art. 4) 1.859 45,79%
Wonen 1.284 31,64%
- Wonen - 2 (art. 5) 1.284 31,64%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 8.120 200,00%
Waarde - Archeologie 1 (art. 6) 4.060 100,00%
Waarde - Landschap (art. 7) 4.060 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied 2014 detail kaart
Buitengebied 2014 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Verordening toekomstbestendig wonen Gelderland gemeente Oldebroek detail
Bekendmaking Regeling selectie en benoeming waterschapsbestuursleden natuurterreinen detail
Gemeente Kampen - - detail
Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Ericastraat, Bremstraat en Lijsterbesstraat te Wezep en Nachtegaalstraat en Zwaluwstraat te Hattemerbroek detail
Mandaatbesluit rechtspositie ambtenaren ten behoeve van Provinciale Staten detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Wittensteinse allee Kamperveen detail

Meer weten over adressen?