Stationsomgeving Hanzelijn, 3e uitwerking

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991234
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991234-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 11-12-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 05-03-2019
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 62.870 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Centrum 6.766 10,76%
- Centrum (art. 3) 6.766 10,76%
Groen 888 1,41%
- Groen (art. 4) 888 1,41%
Woongebied 55.216 87,83%
- Woongebied (art. 5) 55.216 87,83%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Veiligheidszone 885 1,41%
veiligheidszone (art. 8.1) 885 1,41%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) detail kaart
Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) detail kaart
Stationsomgeving Hanzelijn detail kaart
bestemmingsplan Stationsomgeving Hanzelijn detail kaart
bestemmingsplan Stationsomgeving Hanzelijn detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking Regeling selectie en benoeming waterschapsbestuursleden natuurterreinen detail
Melding Wet milieubeheer Blauwe Engel 5 in Kampen detail
Verleende omgevingsvergunning Blauwe Engel 3 in Kampen detail
Melding Wet milieubeheer Blauwe Engel 3 in Kampen detail
Gemeente Kampen - - detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Koploper Kampen detail
Wadloper Kampen detail
Blokkendoos Kampen detail
Hondekop Kampen detail
Kameel Kampen detail
Railhopper Kampen detail

Meer weten over adressen?