Snippergroen 2017

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991236
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991236-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 14-11-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 22-11-2017
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 10.232 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 1.229 12,01%
- Groen (art. 3) 1.229 12,01%
Tuin 2.964 28,97%
- Tuin (art. 4) 2.964 28,97%
Wonen 6.038 59,01%
- Wonen - 1 (art. 5) 6.038 59,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 815 7,97%
Leiding (art. 6) 815 7,97%
Waarde 3.751 36,66%
Waarde - Archeologie 1 (art. 7) 760 7,43%
Waarde - Archeologie 2 (art. 8) 2.148 21,00%
Waarde - Archeologie 3 (art. 9) 581 5,68%
Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 10) 262 2,56%
Waterstaat 20 0,20%
Waterstaat - Waterkering (art. 11) 20 0,20%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 285 2,78%
geluidzone - industrie (art. 14.1) 285 2,78%
Vrijwaringszone 3.661 35,78%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 14.2) 3.661 35,78%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Beltweg en omgeving detail kaart
Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) detail kaart
Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) detail kaart
Beltweg en omgeving detail kaart
bestemmingsplan Zalk 2012 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking ontwerpwijziging-verordening nadeelcompensatie detail
Terinzagelegging ontwerp Partiële herziening Omgevingsverordening voor vrijstelling vergunningplicht Wet natuurbescherming voor Natura 2000-herstelmaatregelen detail
Beleidsregel Natuur Overijssel 2017 detail
Verleende omgevingsvergunning Blauwe Engel 1 in Kampen detail
Aanvraag omgevingsvergunning Vloeddijk 79 in Kampen detail

Vergunningen in de gaten houden?