Geo- en vastgoeddata op locatie:

Snippergroen 2017

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991236
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991236-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 14-11-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 22-11-2017
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 10.232 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 1.229 12,01%
- Groen (art. 3) 1.229 12,01%
Tuin 2.964 28,97%
- Tuin (art. 4) 2.964 28,97%
Wonen 6.038 59,01%
- Wonen - 1 (art. 5) 6.038 59,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 815 7,97%
Leiding (art. 6) 815 7,97%
Waarde 3.751 36,66%
Waarde - Archeologie 1 (art. 7) 760 7,43%
Waarde - Archeologie 2 (art. 8) 2.148 21,00%
Waarde - Archeologie 3 (art. 9) 581 5,68%
Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 10) 262 2,56%
Waterstaat 20 0,20%
Waterstaat - Waterkering (art. 11) 20 0,20%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 285 2,78%
geluidzone - industrie (art. 14.1) 285 2,78%
Vrijwaringszone 3.661 35,78%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 14.2) 3.661 35,78%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Beltweg en omgeving vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) ontwerp 23-02-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Beltweg en omgeving ontwerp 12-08-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Zalk 2012 vastgesteld 29-05-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
evenementenvergunning Verleende evenementenvergunning in Kampen 23-04-2019 23-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Wijziging subsidieplafonds 2019 voor de paragrafen 6.1, 6.2 en 6.19 23-04-2019 23-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling stimuleren langer doorwerken gemeente Kampen 23-04-2019 23-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Vaststelling en wijziging subsidieplafonds 2019 voor regelingen 3.13, 4.9 en 8.4 en 4.3. 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 19-04-2019 19-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.