Snippergroen 2017

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991236
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991236-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 25-04-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 08-05-2018
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 11.050 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 1.238 11,20%
- Groen (art. 3) 1.238 11,20%
Tuin 3.035 27,47%
- Tuin (art. 4) 3.035 27,47%
Verkeer 105 0,95%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 5) 105 0,95%
Wonen 6.672 60,38%
- Wonen - 1 (art. 6) 6.672 60,38%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 815 7,38%
Leiding (art. 7) 815 7,38%
Waarde 4.159 37,64%
Waarde - Archeologie 1 (art. 8) 760 6,88%
Waarde - Archeologie 2 (art. 9) 2.445 22,13%
Waarde - Archeologie 3 (art. 10) 637 5,76%
Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 11) 318 2,88%
Waterstaat 20 0,18%
Waterstaat - Waterkering (art. 12) 20 0,18%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 488 4,42%
geluidzone - industrie (art. 15.1) 488 4,42%
Vrijwaringszone 3.661 33,13%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 15.2) 3.661 33,13%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Beltweg en omgeving detail kaart
Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) detail kaart
Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) detail kaart
Beltweg en omgeving detail kaart
bestemmingsplan Zalk 2012 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Verleende standplaatsvergunning Oude Raadhuisplein in Kampen detail
Bekendmaking Regeling selectie en benoeming waterschapsbestuursleden natuurterreinen detail
Melding Wet milieubeheer Blauwe Engel 5 in Kampen detail
Verleende omgevingsvergunning Blauwe Engel 3 in Kampen detail
Melding Wet milieubeheer Blauwe Engel 3 in Kampen detail

Vergunningen in de gaten houden?