Geo- en vastgoeddata op locatie:

Snippergroen 2017

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991236
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991236-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 25-04-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 08-05-2018
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 11.050 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 1.238 11,20%
- Groen (art. 3) 1.238 11,20%
Tuin 3.035 27,47%
- Tuin (art. 4) 3.035 27,47%
Verkeer 105 0,95%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 5) 105 0,95%
Wonen 6.672 60,38%
- Wonen - 1 (art. 6) 6.672 60,38%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 815 7,38%
Leiding (art. 7) 815 7,38%
Waarde 4.159 37,64%
Waarde - Archeologie 1 (art. 8) 760 6,88%
Waarde - Archeologie 2 (art. 9) 2.445 22,13%
Waarde - Archeologie 3 (art. 10) 637 5,76%
Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 11) 318 2,88%
Waterstaat 20 0,18%
Waterstaat - Waterkering (art. 12) 20 0,18%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 488 4,42%
geluidzone - industrie (art. 15.1) 488 4,42%
Vrijwaringszone 3.661 33,13%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 15.2) 3.661 33,13%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Beltweg en omgeving vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) ontwerp 23-02-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Beltweg en omgeving ontwerp 12-08-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Zalk 2012 vastgesteld 29-05-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Vaststelling en wijziging subsidieplafonds 2019 voor regelingen 3.13, 4.9 en 8.4 en 4.3. 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel - Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer – Openstellingsbesluit 2020 onderdeel agrarisch natuurbeheer 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel bereidt voor het Natura 2000-gebied Vecht- en Beneden Reggegebied in de gemeente Ommen Provinciale Inpassingsplannen voor 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Overijssel 17-04-2019 17-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.