Geo- en vastgoeddata op locatie:

Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014, 1e herziening Manege Deltaruiter-Kroonmenners

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991239
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991239-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 13-12-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 08-01-2019
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 25.556 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Sport 25.556 100,00%
- Sport (art. 3) 25.556 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 25.556 100,00%
Waarde - Landschap (art. 4) 25.556 100,00%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 5.316 20,80%
milieuzone - geur (art. 7.1) 5.316 20,80%
Overige zone 25.556 100,00%
overige zone - evenemententerrein (art. 7.2) 25.556 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
gerechtelijke uitspraak Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014 vastgesteld 04-11-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014 vastgesteld 30-04-2015 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014 vastgesteld 11-02-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014 vastgesteld 06-03-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Koekoekspolder 2013 ontwerp 10-09-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Waterschap Drents Overijsselse Delta: oplegging gedoogplicht 10-05-2019 10-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel - Vaststelling Natura 2000-beheerplan Springendal en Dal van de Mosbeek 08-05-2019 08-07-2019 detail
overig Provincie Overijssel – Vrijstelling herziening peilbesluiten Waterschap Drents Overijsselse Delta 08-05-2019 08-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel, Terinzagelegging aanpassing begrenzing boringsvrije zones Salland Diep en Engelse Werk Diep 07-05-2019 07-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit mandatering en machtiging toezichthouders kinderopvang GGD IJsselland 2019 07-05-2019 07-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.