Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014, 1e herziening Manege Deltaruiter-Kroonmenners

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991239
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991239-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 13-12-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 08-01-2019
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 25.556 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Sport 25.556 100,00%
- Sport (art. 3) 25.556 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 25.556 100,00%
Waarde - Landschap (art. 4) 25.556 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 5.316 20,80%
milieuzone - geur (art. 7.1) 5.316 20,80%
Overige zone 25.556 100,00%
overige zone - evenemententerrein (art. 7.2) 25.556 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014 detail kaart
Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014 detail kaart
Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014 detail kaart
Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014 detail kaart
Koekoekspolder 2013 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Beleidsregel Natuur Overijssel 2017 detail
Terinzagelegging ontwerp Partiële herziening Omgevingsverordening voor vrijstelling vergunningplicht Wet natuurbescherming voor Natura 2000-herstelmaatregelen detail
Bekendmaking ontwerpwijziging-verordening nadeelcompensatie detail
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen van een twee-onder-een-kapwoning Tuinstraat 7 en 7A IJsselmuiden detail
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen van een twee-onder-een-kapwoning Tuinstraat 7 en 7A IJsselmuiden detail

Vergunningen in de gaten houden?