Het Onderdijks 2013, 3e uitwerking 't Hart, 4e fase

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen Dossier NL.IMRO.0166.00991241 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0166.00991241-OW01 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 5.001 100%

Enkelbestemming m2 %
- Gemengd (art. 3) 775 15,49%

- Groen (art. 4) 93 1,86%

- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 5) 1.946 38,92%

- Wonen (art. 6) 2.187 43,73%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 7) 85 1,70%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 8) 687 13,73%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 9) 4.314 86,27%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Bouwkamp
Waker