Geo- en vastgoeddata op locatie:

Het Onderdijks 2013, 3e uitwerking 't Hart, 4e fase

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991241
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991241-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 17-07-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 24-07-2018
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 5.001 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Gemengd 775 15,49%
- Gemengd (art. 3) 775 15,49%
Groen 93 1,86%
- Groen (art. 4) 93 1,86%
Verkeer 1.946 38,92%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 5) 1.946 38,92%
Wonen 2.187 43,73%
- Wonen (art. 6) 2.187 43,73%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 85 1,70%
Leiding (art. 7) 85 1,70%
Waarde 5.001 100,00%
Waarde - Archeologie 1 (art. 8) 687 13,73%
Waarde - Archeologie 2 (art. 9) 4.314 86,27%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Het Onderdijks 2013, 2e herziening 't Hart, 3e fase vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Het Onderdijks 2013, 2e herziening 't Hart, 3e fase ontwerp 05-04-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) ontwerp 23-02-2016 detail naar de kaart
uitwerkingsplan Het Onderdijks 2013, 1e uitwerking 't Hart, 2e fase vastgesteld 08-10-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning Waker 25 in Kampen 12-06-2019 12-08-2019 detail
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning Waker 23 in Kampen 12-06-2019 12-08-2019 detail
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning Zuster Jozefinestraat 47 en 49 in Kampen 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel: Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Wijziging Subsidieplafonds 2019 voor paragraaf 3.10 11-06-2019 11-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Bouwkamp Kampen detail
Waker Kampen detail

Meer weten over adressen?