Het Onderdijks 2013, 3e uitwerking 't Hart 4e fase

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991241
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991241-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 25-09-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 02-10-2018
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 5.004 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Gemengd 775 15,50%
- Gemengd (art. 3) 775 15,50%
Verkeer 1.947 38,90%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 5) 1.947 38,90%
Wonen 2.189 43,74%
- Wonen (art. 6) 2.189 43,74%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 85 1,70%
Leiding (art. 7) 85 1,70%
Waarde 5.004 100,00%
Waarde - Archeologie 1 (art. 8) 687 13,73%
Waarde - Archeologie 2 (art. 9) 4.317 86,27%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Het Onderdijks 2013, 2e herziening 't Hart, 3e fase detail kaart
Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) detail kaart
Het Onderdijks 2013, 2e herziening 't Hart, 3e fase detail kaart
Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) detail kaart
Het Onderdijks 2013, 1e uitwerking 't Hart, 2e fase detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Arbeidsvoorwaardenregeling Rijssen-Holten (ARH) detail
Wijziging subsidieplafond 2019 voor paragraaf 9.3 detail
Regeling nadeelcompensatie Overijssel 2019 (RNO 2019) detail
Wijziging subsidieplafond 2019 paragraaf 9.3 detail
Beleidsregel Natuur Overijssel 2017 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Bouwkamp Kampen detail
Waker Kampen detail

Meer weten over adressen?