Geo- en vastgoeddata op locatie:

Het Onderdijks 2013, 3e uitwerking 't Hart 4e fase

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991241
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991241-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 25-09-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 02-10-2018
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 5.004 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Gemengd 775 15,50%
- Gemengd (art. 3) 775 15,50%
Verkeer 1.947 38,90%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 5) 1.947 38,90%
Wonen 2.189 43,74%
- Wonen (art. 6) 2.189 43,74%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 85 1,70%
Leiding (art. 7) 85 1,70%
Waarde 5.004 100,00%
Waarde - Archeologie 1 (art. 8) 687 13,73%
Waarde - Archeologie 2 (art. 9) 4.317 86,27%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Het Onderdijks 2013, 2e herziening 't Hart, 3e fase vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Het Onderdijks 2013, 2e herziening 't Hart, 3e fase ontwerp 05-04-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) ontwerp 23-02-2016 detail naar de kaart
uitwerkingsplan Het Onderdijks 2013, 1e uitwerking 't Hart, 2e fase vastgesteld 08-10-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig MER beoordelingsbesluit herinrichting Jachthaven en Camping Roggebotsluis locatie Reeveweg 1 in Kampen 20-02-2019 20-04-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning Bouwkamp 4 in Kampen 19-02-2019 19-04-2019 detail
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning Koeweide (gracht langs Koeweide nabij 24 in Kampen 19-02-2019 19-04-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning Kwekerije 16 in Kampen 19-02-2019 19-04-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning IJsseldijk 42 in Kampen 19-02-2019 19-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.