Bedrijvenpark Rijksweg 50 - 2010, 1e herziening Eckertstraat

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991249
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991249-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 08-05-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 15-05-2018
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 5.969 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijventerrein 5.291 88,63%
- Bedrijventerrein (art. 3) 5.291 88,63%
Verkeer 679 11,37%
- Verkeer (art. 4) 679 11,37%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
bestemmingsplan Bedrijvenpark Rijksweg 50 - 2010 detail kaart
bestemmingsplan Bedrijvenpark Rijksweg 50 - 2010 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking Regeling selectie en benoeming waterschapsbestuursleden natuurterreinen detail
Gemeente Kampen - - detail
Verordening tot wijziging van de Algemene Subsidieverordening gemeente Twenterand 2017 detail
Mandaatbesluit rechtspositie ambtenaren ten behoeve van Provinciale Staten detail
Provincie Overijssel terinzagelegging Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan Natura 2000-gebied Witte Veen detail

Vergunningen in de gaten houden?