Buitengebied 2013, partiële herziening Honingloweg 30 te Losser

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Losser
DossierNL.IMRO.0168.BP01081
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0168.BP01081-0401
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 05-06-2018
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 28.992 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 28.992 100,00%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 3) 28.992 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 18.339 63,25%
Waarde - Archeologie 2 (art. 4) 18.339 63,25%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 28.992 100,00%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 6) 28.992 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bestemmingsplan Buitengebied Veegplan 2015 detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied Veegplan 2015 detail kaart
Buitengebied Veegplan 2013 detail kaart
Gerechtelijke uitspraak bestemmingsplan Buitengebied detail kaart
Buitengebied Veegplan 2013 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Losser - Aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats - Kostersgaarden detail
Ontwerp-bestemmingsplan “Keizershofje”, Losser detail
Besluit machtiging aan de portefeuillehouder tot het nemen van een beslissing op bezwaar wegens niet-ontvankelijk- of ongegrond gemeente Losser 2019 detail
Instructie griffier gemeente Losser detail
Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, gemeente Losser detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Honingloweg Losser detail

Meer weten over adressen?