Buitengebied 2013, partiële herziening Honingloweg 30 te Losser

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Losser Dossier NL.IMRO.0168.BP01081 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0168.BP01081-0401 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 28.992 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 3) 28.992 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 4) 18.339 63,25%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 6) 28.992 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Honingloweg