Wellerwaard

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordoostpolder Dossier NL.IMRO.0171.BP00479 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0171.BP00479-VS01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.693.251 100%

Enkelbestemming m2 %
- Groen (art. 3) 346.912 20,49%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 4) 196.285 11,59%

- Sport - Golfbaan (art. 5) 491.385 29,02%

- Verkeer (art. 6) 4.457 0,26%

- Water (art. 7) 101.068 5,97%

- Woongebied - Uit te werken (art. 8) 553.193 32,67%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Woongebied - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.

Onderdeel Waarde m2 % Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 100% Enkelbestemming Woongebied - Uit te werken 32,67%