Landelijk gebied, Voorsterweg 17 te Marknesse

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordoostpolder
DossierNL.IMRO.0171.BP00624
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0171.BP00624-VS01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 17-12-2018
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 17.160 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 1.238 7,22%
- Groen - Erfsingel (art. 3) 1.238 7,22%
Natuur 10.877 63,38%
- Natuur - Natuurgebied (art. 4) 10.877 63,38%
Wonen 5.045 29,40%
- Wonen - Voormalige agrarische erven (art. 5) 5.045 29,40%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 17.160 100,00%
Waarde - Archeologie (art. 6) 17.160 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
beheersverordening Landelijk gebied detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) detail
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) detail
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) detail
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) detail
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Voorsterweg Marknesse detail

Meer weten over adressen?