Omgevingsvergunning Luttelgeest, Oosterringweg 41-A - 138 woningen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordoostpolder Dossier NL.IMRO.0171.PB00018 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0171.PB00018-0001 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 213.228 100%

Besluitgebied naam m2 %
Omgevingsvergunning Luttelgeest, Oosterringweg 41-A - 138 woningen 213.228 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Oosterringweg