Omgevingsvergunning Luttelgeest, Oosterringweg 41-A - 138 woningen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordoostpolder
DossierNL.IMRO.0171.PB00018
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0171.PB00018-0001
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 10-10-2011
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 213.228 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Omgevingsvergunning Luttelgeest, Oosterringweg 41-A - 138 woningen 213.228 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Luttelgeest, Oosterringweg 41-A - 138 woningen 213.228 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Landelijk gebied, Kuinderweg 23 te Luttelgeest detail kaart
beheersverordening Landelijk gebied detail kaart
Omgevingsvergunning Luttelgeest, Oosterringweg 41-A - clustergebouw detail kaart
Omgevingsvergunning Luttelgeest, Oosterringweg 41-A - 138 woningen detail kaart
Luttelgeest, AZC detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) detail
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) detail
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) detail
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) detail
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Oosterringweg Luttelgeest detail

Meer weten over adressen?