Buitengebied, herziening 2013-2

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Ommen
DossierNL.IMRO.0175.20131003006
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0175.20131003006-on01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 21-02-2014
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 9.802.231 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 6.281.163 64,08%
- Agrarisch (art. 3) 6.227.373 63,53%
- Agrarisch - Exportwegerij (art. 4) 18.107 0,18%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 5) 35.682 0,36%
Bedrijf 50.560 0,52%
- Bedrijf (art. 6) 50.560 0,52%
Detailhandel 13.831 0,14%
- Detailhandel (art. 7) 13.831 0,14%
Groen 47.927 0,49%
- Groen (art. 8) 47.927 0,49%
Maatschappelijk 23.946 0,24%
- Maatschappelijk (art. 9) 23.946 0,24%
Natuur 1.557.643 15,89%
- Natuur (art. 10) 1.557.643 15,89%
Recreatie 1.104.375 11,27%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 11) 1.104.375 11,27%
Verkeer 267.305 2,73%
- Verkeer (art. 12) 247.126 2,52%
- Verkeer - Railverkeer (art. 13) 20.179 0,21%
Water 174.491 1,78%
- Water (art. 14) 174.491 1,78%
Wonen 280.990 2,87%
- Wonen (art. 15) 172.298 1,76%
- Wonen - VAB (art. 16) 108.692 1,11%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 35.554 0,36%
Leiding - Gas (art. 17) 35.554 0,36%
Waarde 21.030.292 214,55%
Waarde - Agrarisch gebied met landschappelijke openheid (art. 19) 4.851.193 49,49%
Waarde - Agrarisch gebied met landschappelijke waarden (art. 20) 1.582.651 16,15%
Waarde - Archeologie (art. 21) 298.439 3,04%
Waarde - Archeologische verwachting 1 (art. 22) 4.456.649 45,47%
Waarde - Archeologische verwachting 2 (art. 23) 4.550.956 46,43%
Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 24) 2.265.710 23,11%
Waarde - EHS (art. 25) 425.799 4,34%
Waarde - Landgoed (art. 26) 311.558 3,18%
Waarde - Landschap (art. 27) 3.337 0,03%
Waarde - Natuurgebied met recreatieve waarden (art. 28) 1.201.032 12,25%
Waarde - Rivieroevers met natuurwaarden (art. 29) 1.082.967 11,05%
Waterstaat 1.080.560 11,02%
Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 30) 1.080.560 11,02%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 1.790.186 18,26%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 34.1) 23.699 0,24%
milieuzone - intrekgebied (art. 34.2) 1.766.488 18,02%
Reconstructiewetzone 5.196.347 53,01%
reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 34.3) 5.196.347 53,01%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Beheersverordening Mariënberg detail kaart
Buitengebied Hardenberg, herziening regels detail kaart
2e Verzamelplan bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, verlegging gasleiding Slagharen-Almelo detail kaart
Buitengebied Raalte geconsolideerd detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Ommen 2019 detail
Ommen, Festival De Vecht op en nabij de Vecht detail
Watervergunning voor de locatie nabij de Woestendijk / De Leiding in Ommen detail
Heffing en invordering van parkeerbelasting Ommen detail
Beleidsregels ontheffingsverlening parkeerschijfzone centrumgebied Ommen 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Emslandweg Ommen detail
Hammerdijk Beerzerveld detail
Hasselerweg Ommen detail
Hogeveldsweg Giethmen detail
Kloosterdijk Beerzerveld detail
Knuvendijk Lemele detail
Koloniedijk Vinkenbuurt detail
Kolonieweg O Vinkenbuurt detail
Lage Esweg Lemele detail
Langsweg Dalmsholte detail

Meer weten over adressen?