Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied, herziening 2013-2 heeft op 30-10-2014 de status vastgesteld gekregen door Ommen.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Ommen
Dossier
NL.IMRO.0175.20131003006
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0175.20131003006-vg01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 9.852.550 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 6.256.605 63,50%
- Agrarisch - Exportwegerij (art. 4) 18.107 0,18%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 5) 35.682 0,36%

- Bedrijf (art. 6) 50.560 0,51%
- Bedrijf - Gasontvangststation (art. 7) 661 0,01%

- Detailhandel (art. 8) 13.831 0,14%

- Groen (art. 9) 48.062 0,49%

- Maatschappelijk (art. 10) 32.040 0,33%

- Natuur (art. 11) 1.566.523 15,90%

- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 12) 1.106.503 11,23%

- Verkeer (art. 13) 254.053 2,58%
- Verkeer - Railverkeer (art. 14) 20.179 0,20%

- Water (art. 15) 174.491 1,77%

- Wonen (art. 16) 173.236 1,76%
- Wonen - VAB (art. 17) 102.015 1,04%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 18) 62.931 0,64%

- Waarde - Agrarisch gebied met landschappelijke openheid (art. 20) 4.834.037 49,06%
- Waarde - Agrarisch gebied met landschappelijke waarden (art. 21) 1.631.729 16,56%
- Waarde - Archeologie (art. 22) 473.805 4,81%
- Waarde - Archeologische verwachting 1 (art. 23) 4.669.414 47,39%
- Waarde - Archeologische verwachting 2 (art. 24) 4.565.085 46,33%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 25) 2.265.710 23,00%
- Waarde - EHS (art. 26) 494.450 5,02%
- Waarde - Landgoed (art. 27) 356.420 3,62%
- Waarde - Landschap (art. 28) 3.431 0,03%
- Waarde - Natuurgebied met recreatieve waarden (art. 29) 1.223.081 12,41%
- Waarde - Rivieroevers met natuurwaarden (art. 30) 1.079.767 10,96%

- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 31) 1.078.663 10,95%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 35.1) 23.699 0,24%
- milieuzone - intrekgebied (art. 35.2) 1.768.113 17,95%

- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 35.3) 5.196.347 52,74%

- veiligheidszone - gasontvangstation (art. 35.4) 2.484 0,03%