Ommen, woningbouw Ommeresstraat

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Ommen
DossierNL.IMRO.0175.20131005001
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0175.20131005001-va01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 23-01-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.847 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Woongebied 1.847 100,00%
- Woongebied (art. 3) 1.847 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Ommen, woningbouw Ommeresstraat detail kaart
Ommen, woningbouw Ommeresstraat detail kaart
Wonen Ommen detail kaart
Wonen Ommen detail kaart
Wonen Ommen detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Ommen 2019 detail
Watervergunning voor de locatie nabij de Woestendijk / De Leiding in Ommen detail
Ommen, Festival De Vecht op en nabij de Vecht detail
Besluit tot vastelling nadere regels Parkeerverordening Ommen 2019 detail
Aanwijzingsbesluit parkeergelegenheden bestemd voor vergunninghouders Ommen detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Ommeresstraat Ommen detail

Meer weten over adressen?