Ommen Oost, Boerenerven

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Ommen Dossier NL.IMRO.0175.20131005002 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0175.20131005002-on01 Planstatus ontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 405.633 100%

Enkelbestemming m2 %
- Groen (art. 3) 16.784 4,14%
- Groen - Houtsingel (art. 4) 31.961 7,88%

- Sport (art. 5) 220.760 54,42%

- Tuin (art. 6) 16.887 4,16%

- Verkeer (art. 7) 11.601 2,86%

- Water (art. 8) 29.293 7,22%

- Wonen (art. 9) 16.793 4,14%
- Wonen - 1 (art. 10) 46.358 11,43%
- Wonen - 2 (art. 11) 15.197 3,75%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - watergang (art. 15.1) 7.596 1,87%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 15.2) 3.823 0,94%