Buitengebied, herziening Beukenlaan 1, Dalmsholte

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Ommen Dossier NL.IMRO.0175.buiten2012bp0041 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0175.buiten2012bp0041-VA01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 106.563 100%

Enkelbestemming m2 %
- Natuur (art. 3) 99.587 93,45%

- Wonen (art. 4) 6.975 6,55%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Beukenlaan