Geo- en vastgoeddata op locatie:

Woningbouw Tolhuisweg, Witharen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Ommen
DossierNL.IMRO.0175.klkernen2012bp0003
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0175.klkernen2012bp0003-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 17-11-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 13-12-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 14.643 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 2.947 20,13%
- Agrarisch (art. 3) 2.947 20,13%
Wonen 5.543 37,86%
- Wonen (art. 4) 5.543 37,86%
Woongebied 6.153 42,02%
- Woongebied (art. 5) 6.153 42,02%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 2.947 20,13%
Waarde - Agrarisch gebied met landschappelijke openheid (art. 6) 2.947 20,13%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 23.133 157,98%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 10.1) 14.643 100,00%
milieuzone - intrekgebied (art. 10.2) 8.490 57,98%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Woningbouw Tolhuisweg, Witharen vastgesteld 17-11-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Woningbouw Tolhuisweg, Witharen ontwerp 21-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kleine kernen vastgesteld 27-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kleine kernen ontwerp 05-02-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kleine kernen voorontwerp 18-10-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg en Ondermandaat- en -volmachtbesluit Hardenberg 13-05-2019 13-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Parkeerverordening Ommen 2019 08-05-2019 08-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit tot vastelling nadere regels Parkeerverordening Ommen 2019 08-05-2019 08-07-2019 detail
overig Aanwijzingsbesluit parkeergelegenheden bestemd voor vergunninghouders Ommen 08-05-2019 08-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels ontheffingsverlening parkeerschijfzone centrumgebied Ommen 2019 08-05-2019 08-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Olde Venneweg Witharen detail
Tolhuisweg Witharen detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox