6.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Wonen Ommen heeft op 08-02-2013 de status ontwerp gekregen door Ommen.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Ommen
Dossier
NL.IMRO.0175.wonen201200001
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0175.wonen201200001-on01
Planstatus
ontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 3.486.456 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 81.281 2,33%
- Agrarisch - Houtsingel (art. 4) 12.861 0,37%

- Agrarisch met waarden (art. 5) 98.697 2,83%

- Bedrijf (art. 6) 68.045 1,95%

- Bos (art. 7) 84.284 2,42%

- Detailhandel (art. 8) 4.495 0,13%

- Groen (art. 9) 582.107 16,70%

- Horeca (art. 10) 23.557 0,68%

- Maatschappelijk (art. 11) 138.732 3,98%

- Natuur (art. 12) 1.596 0,05%

- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 13) 56.827 1,63%
- Recreatie - Zwembad (art. 14) 21.149 0,61%

- Verkeer (art. 15) 112.799 3,24%
- Verkeer - Railverkeer (art. 16) 19.485 0,56%

- Water (art. 17) 182.037 5,22%

- Woongebied (art. 18) 1.998.505 57,32%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 19) 33.735 0,97%
- Leiding - Hoogspanning (art. 21) 4.524 0,13%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 21) 4.094 0,12%
- Leiding - Riool (art. 22) 10.613 0,30%

- Waarde - Archeologische verwachtingswaarde (art. 23) 3.277.397 94,00%

- Waterstaat - Waterkering (art. 24) 312.361 8,96%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 28.1) 128.572 3,69%

- veiligheidszone - lpg (art. 28.2) 7.144 0,20%

- vrijwaringszone - molenbiotoop 1 (art. 28.3) 100.023 2,87%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 2 (art. 28.3) 113.012 3,24%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 3 (art. 28.3) 83.807 2,40%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 28.5) 3.092 0,09%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 28.6) 2.971 0,09%