Geo- en vastgoeddata op locatie:

Wonen Ommen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Ommen
DossierNL.IMRO.0175.wonen201200001
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0175.wonen201200001-on01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 08-02-2013
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

winkelwagen € 6,05
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.486.456 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 94.142 2,70%
- Agrarisch (art. 3) 81.281 2,33%
- Agrarisch - Houtsingel (art. 4) 12.861 0,37%
Agrarisch met waarden 98.697 2,83%
- Agrarisch met waarden (art. 5) 98.697 2,83%
Bedrijf 68.045 1,95%
- Bedrijf (art. 6) 68.045 1,95%
Bos 84.284 2,42%
- Bos (art. 7) 84.284 2,42%
Detailhandel 4.495 0,13%
- Detailhandel (art. 8) 4.495 0,13%
Groen 582.107 16,70%
- Groen (art. 9) 582.107 16,70%
Horeca 23.557 0,68%
- Horeca (art. 10) 23.557 0,68%
Maatschappelijk 138.732 3,98%
- Maatschappelijk (art. 11) 138.732 3,98%
Natuur 1.596 0,05%
- Natuur (art. 12) 1.596 0,05%
Recreatie 77.976 2,24%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 13) 56.827 1,63%
- Recreatie - Zwembad (art. 14) 21.149 0,61%
Verkeer 132.284 3,79%
- Verkeer (art. 15) 112.799 3,24%
- Verkeer - Railverkeer (art. 16) 19.485 0,56%
Water 182.037 5,22%
- Water (art. 17) 182.037 5,22%
Woongebied 1.998.505 57,32%
- Woongebied (art. 18) 1.998.505 57,32%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 52.966 1,52%
Leiding - Gas (art. 19) 33.735 0,97%
Leiding - Hoogspanning (art. 21) 4.524 0,13%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 21) 4.094 0,12%
Leiding - Riool (art. 22) 10.613 0,30%
Waarde 3.277.397 94,00%
Waarde - Archeologische verwachtingswaarde (art. 23) 3.277.397 94,00%
Waterstaat 312.361 8,96%
Waterstaat - Waterkering (art. 24) 312.361 8,96%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 128.572 3,69%
geluidzone - industrie (art. 28.1) 128.572 3,69%
Veiligheidszone 7.144 0,20%
veiligheidszone - lpg (art. 28.2) 7.144 0,20%
Vrijwaringszone 296.842 8,51%
vrijwaringszone - molenbiotoop 1 (art. 28.3) 100.023 2,87%
vrijwaringszone - molenbiotoop 2 (art. 28.3) 113.012 3,24%
vrijwaringszone - molenbiotoop 3 (art. 28.3) 83.807 2,40%
Wro-zone 6.064 0,17%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 28.5) 3.092 0,09%
wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 28.6) 2.971 0,09%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Wonen Ommen, partiele herziening Hessenweg West 1, Ommen voorontwerp 25-10-2016 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Gerechtelijke uitspraak bp herz 2013-2 d.d.13-01-2016 vastgesteld 20-01-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan De Vlierlanden vastgesteld 21-05-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Vlierlanden ontwerp 08-12-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, herziening 2013-2 vastgesteld 30-10-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Uniform beleid voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving 2019 – 2021 door de Omgevingsdienst IJsselland - Vastgesteld 14-11-2018 14-01-2019 detail
verkeersbesluit Gemeente Ommen - Verkeersbesluit reserveren parkeervak tbv opladen elektrische voertuigen - nabij Kruiwerk 8 te Ommen 01-08-2018 01-10-2018 detail
verordeningen en reglementen Bouwverordening gemeente Ommen 19-07-2018 19-09-2018 detail
verkeersbesluit Gemeente Ommen - Opheffen gehandicaptenparkeerplaats - Pinksterbloemstraat 30 10-07-2018 10-09-2018 detail
verordeningen en reglementen Verordening, regelende de instelling, de samenstelling en de bevoegdheden van de commissies van advies aan de raad van de gemeente Ommen 06-06-2018 06-08-2018 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

winkelwagen € 6,05
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Elzenstraat Ommen detail
Evertsenstraat Ommen detail
Falkenburgerf Ommen detail
Fazantstraat Ommen detail
Ferdinand Bolstraat Ommen detail
Friesendorpstraat Ommen detail
Fuut Ommen detail
Geelgorsstraat Ommen detail
Gerard Doustraat Ommen detail
Gerard ter Borchstraat Ommen detail

Meer weten over adressen?

winkelwagen € 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
winkelwagen € 7,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten