Wonen Ommen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Ommen
DossierNL.IMRO.0175.wonen201200001
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0175.wonen201200001-va01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 27-06-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.483.977 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 94.142 2,70%
- Agrarisch (art. 3) 81.281 2,33%
- Agrarisch - Houtsingel (art. 4) 12.861 0,37%
Agrarisch met waarden 98.697 2,83%
- Agrarisch met waarden (art. 5) 98.697 2,83%
Bedrijf 68.045 1,95%
- Bedrijf (art. 6) 68.045 1,95%
Bos 84.284 2,42%
- Bos (art. 7) 84.284 2,42%
Detailhandel 4.495 0,13%
- Detailhandel (art. 8) 4.495 0,13%
Groen 582.107 16,71%
- Groen (art. 9) 582.107 16,71%
Horeca 23.557 0,68%
- Horeca (art. 10) 23.557 0,68%
Maatschappelijk 138.732 3,98%
- Maatschappelijk (art. 11) 138.732 3,98%
Natuur 1.596 0,05%
- Natuur (art. 12) 1.596 0,05%
Recreatie 77.976 2,24%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 13) 56.827 1,63%
- Recreatie - Zwembad (art. 14) 21.149 0,61%
Verkeer 132.284 3,80%
- Verkeer (art. 15) 112.799 3,24%
- Verkeer - Railverkeer (art. 16) 19.485 0,56%
Water 182.037 5,22%
- Water (art. 17) 182.037 5,22%
Woongebied 1.996.025 57,29%
- Woongebied (art. 18) 1.996.025 57,29%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 52.966 1,52%
Leiding - Gas (art. 19) 33.735 0,97%
Leiding - Hoogspanning (art. 20) 4.524 0,13%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 21) 4.094 0,12%
Leiding - Riool (art. 22) 10.613 0,30%
Waarde 3.274.917 94,00%
Waarde - Archeologische verwachtingswaarde (art. 23) 3.274.917 94,00%
Waterstaat 312.361 8,97%
Waterstaat - Waterkering (art. 24) 312.361 8,97%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 126.141 3,62%
geluidzone - industrie (art. 28.1) 126.141 3,62%
Veiligheidszone 7.144 0,21%
veiligheidszone - lpg (art. 28.2) 7.144 0,21%
Vrijwaringszone 296.842 8,52%
vrijwaringszone - molenbiotoop 1 (art. 28.3) 100.023 2,87%
vrijwaringszone - molenbiotoop 2 (art. 28.3) 113.012 3,24%
vrijwaringszone - molenbiotoop 3 (art. 28.3) 83.807 2,41%
Wro-zone 6.064 0,17%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 28.5) 3.092 0,09%
wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 28.6) 2.971 0,09%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Wonen Ommen, partiele herziening Hessenweg West 1, Ommen detail kaart
Gerechtelijke uitspraak bp herz 2013-2 d.d.13-01-2016 detail kaart
De Vlierlanden detail kaart
Vlierlanden detail kaart
Buitengebied, herziening 2013-2 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Ommen 2019 detail
Ommen, Festival De Vecht op en nabij de Vecht detail
Watervergunning voor de locatie nabij de Woestendijk / De Leiding in Ommen detail
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure uitbreiding Lidl, Schurinkstraat 30 Ommen detail
Aanwijzingsbesluit parkeergelegenheden bestemd voor vergunninghouders Ommen detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Elzenstraat Ommen detail
Evertsenstraat Ommen detail
Falkenburgerf Ommen detail
Fazantstraat Ommen detail
Ferdinand Bolstraat Ommen detail
Friesendorpstraat Ommen detail
Fuut Ommen detail
Geelgorsstraat Ommen detail
Gerard Doustraat Ommen detail
Gerard ter Borchstraat Ommen detail

Meer weten over adressen?