Wonen Ommen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Ommen Dossier NL.IMRO.0175.wonen201200001 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0175.wonen201200001-va01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 3.483.977 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 81.281 2,33%
- Agrarisch - Houtsingel (art. 4) 12.861 0,37%

- Agrarisch met waarden (art. 5) 98.697 2,83%

- Bedrijf (art. 6) 68.045 1,95%

- Bos (art. 7) 84.284 2,42%

- Detailhandel (art. 8) 4.495 0,13%

- Groen (art. 9) 582.107 16,71%

- Horeca (art. 10) 23.557 0,68%

- Maatschappelijk (art. 11) 138.732 3,98%

- Natuur (art. 12) 1.596 0,05%

- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 13) 56.827 1,63%
- Recreatie - Zwembad (art. 14) 21.149 0,61%

- Verkeer (art. 15) 112.799 3,24%
- Verkeer - Railverkeer (art. 16) 19.485 0,56%

- Water (art. 17) 182.037 5,22%

- Woongebied (art. 18) 1.996.025 57,29%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 19) 33.735 0,97%
- Leiding - Hoogspanning (art. 20) 4.524 0,13%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 21) 4.094 0,12%
- Leiding - Riool (art. 22) 10.613 0,30%

- Waarde - Archeologische verwachtingswaarde (art. 23) 3.274.917 94,00%

- Waterstaat - Waterkering (art. 24) 312.361 8,97%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 28.1) 126.141 3,62%

- veiligheidszone - lpg (art. 28.2) 7.144 0,21%

- vrijwaringszone - molenbiotoop 1 (art. 28.3) 100.023 2,87%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 2 (art. 28.3) 113.012 3,24%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 3 (art. 28.3) 83.807 2,41%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 28.5) 3.092 0,09%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 28.6) 2.971 0,09%