Mariënheem

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Raalte Dossier NL.IMRO.0177.BP20120011 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0177.BP20120011-0002 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 399.993 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 7.992 2,00%

- Bedrijf (art. 4) 45.907 11,48%
- Bedrijf - Nutsbedrijf (art. 5) 59 0,01%

- Bos (art. 6) 21.314 5,33%

- Detailhandel (art. 7) 2.265 0,57%

- Gemengd (art. 8) 5.401 1,35%

- Groen (art. 9) 39.865 9,97%

- Horeca (art. 10) 3.093 0,77%

- Maatschappelijk (art. 11) 14.204 3,55%

- Recreatie (art. 12) 1.400 0,35%

- Sport (art. 13) 37.187 9,30%

- Tuin (art. 14) 55.409 13,85%

- Verkeer (art. 15) 13.154 3,29%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 16) 48.030 12,01%

- Water (art. 17) 7.123 1,78%

- Wonen - 1 (art. 18) 47.259 11,81%
- Wonen - 2 (art. 19) 39.217 9,80%
- Wonen - Uit te werken (art. 20) 11.114 2,78%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 21) 270 0,07%

- Waarde - Archeologische verwachtingswaarde hoog (art. 22) 100.576 25,14%
- Waarde - Archeologische verwachtingswaarde laag (art. 23) 299.418 74,86%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Wonen - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.

Onderdeel Waarde m2 % Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 100% Enkelbestemming Wonen - Uit te werken 2,78%