Buitengebied Raalte, partiele herziening nr. 2, omgeving Schoolbosweg 14

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Raalte Dossier NL.IMRO.0177.BP20130003 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0177.BP20130003-0002 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 9.318 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 3) 1.573 16,89%

- Wonen (art. 4) 7.744 83,11%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 5) 5.841 62,68%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Schoolbosweg