Buitengebied Raalte, partiele herziening nr. 2, omgeving Schoolbosweg 14

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Raalte
DossierNL.IMRO.0177.BP20130003
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0177.BP20130003-0002
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 30-10-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 9.318 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 1.573 16,89%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 3) 1.573 16,89%
Wonen 7.744 83,11%
- Wonen (art. 4) 7.744 83,11%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 5.841 62,68%
Waarde - Archeologie - 2 (art. 5) 5.841 62,68%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied Raalte geconsolideerd detail kaart
Buitengebied Raalte, 2e correctieve herziening detail kaart
Buitengebied Raalte, partiele herziening nr. 2, omgeving Schoolbosweg 14 detail kaart
Buitengebied Raalte, correctieve herziening detail kaart
Buitengebied detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
[Vergunningplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening)] detail
[Verkeersmaatregelen] detail
[Verkeersmaatregelen] detail
[Verkeersmaatregelen] detail
[Vergunning voor tijdelijke reclameborden op grond van artikel 2.10 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening)] detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Schoolbosweg Heino detail

Meer weten over adressen?