Nieuw Heeten

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Raalte Dossier NL.IMRO.0177.BP20130015 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0177.BP20130015-0002 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 274.387 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 30.781 11,22%

- Bedrijf (art. 4) 28.872 10,52%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 132 0,05%

- Bos (art. 6) 2.264 0,83%

- Detailhandel (art. 7) 1.957 0,71%

- Gemengd (art. 8) 390 0,14%

- Groen (art. 9) 37.323 13,60%

- Horeca (art. 10) 2.301 0,84%

- Maatschappelijk (art. 11) 11.990 4,37%

- Recreatie (art. 12) 7.471 2,72%

- Tuin (art. 13) 26.364 9,61%

- Verkeer (art. 14) 2.777 1,01%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 15) 35.902 13,08%

- Wonen - 1 (art. 16) 42.273 15,41%
- Wonen - 2 (art. 17) 38.209 13,93%
- Wonen - 3 (art. 18) 5.381 1,96%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologische verwachtingswaarde hoog (art. 19) 31.649 11,53%
- Waarde - Archeologische verwachtingswaarde laag (art. 20) 242.738 88,47%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - kantoren toegestaan (art. 4) 3.530 1,29%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 4) 1.585 0,58%